Werkwijze

Tijdens een eerste telefonisch gesprek bespreekt De Opruimspecialist uw vraag, dilemma of wens, om te bepalen of u behoefte hebt aan coaching of (opruim)advies, of wellicht een combinatie daarvan. In dit eerste contact wordt ook bepaald of het noodzakelijk is om vrijblijvend een afspraak te maken op locatie om kennis te maken en de situatie ter plekke te bekijken. Naar aanleiding van het telefoongesprek (en de eventuele vrijblijvende afspraak) kan De Opruimspecialist u, als u dat wenst, een voorstel mailen waarin de uit te voeren opdracht vermeld staat, de verdere gemaakte afspraken en het tarief. Als u beslist om met De Opruimspecialist aan de slag te gaan, kan de eerste afspraak gemaakt worden en ontvangt u vooraf een overeenkomst van opdracht ter ondertekening en de privacyverklaring.

    Er zijn verschillende mogelijkheden voor coaching en begeleiding door De Opruimspecialist:
  • op locatie;
  • online;
  • telefonisch;
  • een combinatie van de bovenstaande mogelijkheden.

 
Dankzij jouw tips en adviezen is het huis spic en span!

Mevrouw O.