Valt de dienstverlening van De Opruimspecialist onder het persoonsgebonden budget?

Ja, als u gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget kunt u De Opruimspecialist inhuren.

 
Dank voor alles! Mijn huis is voor het eerst op orde.

Mevrouw van O.