Timemanagementadvies

Timemanagement is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in hoe u met uw tijd omgaat. Als u goed met uw tijd omgaat, voorkomt u stress. Timemanagement heeft als doel zaken soepeler te laten verlopen, zodat u tijd overhoudt voor leuke dingen.

    De Opruimspecialist adviseert en ondersteunt u bij:
  • overzicht krijgen in uw afspraken en taken;
  • inzicht krijgen in uw prioriteiten;
  • het opdelen van projecten in kleine stappen;
  • het maken van een planning;
  • structuur aanbrengen in uw dagelijks leven;
  • assertief 'nee' zeggen.

 
Professional organizing is overzicht krijgen in een onoverzichtelijke situatie. De Opruimspecialist werkt samen met de klant aan een overzichtelijke omgeving en planning, zodat u minder last heeft van stress. Als u weet wat uw prioriteiten zijn, verdoet u geen tijd aan onbelangrijke zaken. Uitstelgedrag en perfectionisme zijn vaak onlosmakelijk verbonden met timemanagement. De Opruimspecialist kijkt samen met u hoe u deze obstakels kunt overwinnen.
 
Resultaten timemanagement

 
Ik heb veel aan je ideeën en tips.

Mevrouw B.